به اطلاع تمامی زبان آموزان عزیز کانون زبان ایران در تمامی مقاطع می رساند که مهلت شرکت در آزمون های آنلاین تا مورخ 1397/12/24 تمدید شده است;از این رو برای انجام آزمون از عجله و شتاب بپرهیزید و در فرصت روزهای آتی به آن امر اهتمام فرمایید