کانون زبان ایران جهت توسعه و تقویت کادر آموزشی خود از داوطلبان مسلط به زبان های انگلیسی و غیرانگلیسی طبق شرایط مندرج زیر دعوت به عمل می آورد.

جهت آگاهی از آخرین اخبار ، اطلاعیه ها و رویدادهای کانون زبان ایران، می توانید به پورتال کانون زبان ایران مراجعه نمائید.

 
 

:: صفحه اصلی

 

 

:: ثبت نام متقاضیان تدریس

   با استفاده از این قسمت می توانید به صورت الکترونیـکی در

   آزمون جذب مدرس کانون زبان ایران ثبت نام نمائید.

قابل توجه متقاضیان محترم:

         ثبت نام جهت شرکت در آزمون جذب مدرس از روز سه شنبه 93/10/9 ساعت 10 صبح آغاز و در روز چهارشنبه 93/11/8 پایان می پذیرد.

متقاضیان جذب مدرس بخش عربی حتما نسبت به انتخاب قسمت قواعد و مکالمه در هنگام ثبت نام اقدام نمایند.

مهلت ثبت نام قابل تمدید نیست. بعد از تکمیل فرم اولیه ثبت نام امکان تغییر در گروه انتخاب شده نیست.

حوزه بندی بر اساس تعداد شرکت کنندگان هر مرکز پس از پایان ثبت نام صورت می پذیرد.

 


 

 

:: مشاهده و ویرایش اطلاعات

   با استفـاده از این قسمـت می توانیـد به صــورت الکترونیکی

   اطلاعات خود را ویرایش و یا تکمیل نمائید .