کانون زبان ایران جهت توسعه و تقویت کادر آموزشی خود از داوطلبان مسلط به زبان های انگلیسی و غیرانگلیسی طبق شرایط مندرج زیر دعوت به عمل می آورد.

جهت آگاهی از آخرین اخبار ، اطلاعیه ها و رویدادهای کانون زبان ایران، می توانید به پورتال کانون زبان ایران مراجعه نمائید.

 
 

:: صفحه اصلی

 

 

:: ثبت نام متقاضیان تدریس

   با استفاده از این قسمت می توانید به صورت الکترونیـکی در

   آزمون جذب مدرس کانون زبان ایران ثبت نام نمائید.

قابل توجه متقاضیان محترم:

مهلت ثبت نام اینترنتی: از 10 صبح روزدوشنبه 21 تیر الی پایان وقت اداری شنبه 16 مرداد

تاریخ آزمون: جمعه 5 شهریور

در انتخاب شهر و گروه ، زبان امتحانی خود دقت نمایید، پس از ثبت اطلاعات امکان تغییر وجود ندارد.

متقاضیان بخش عربی در انتخاب گروه قواعد و مکالمه دقت نمایند.


 


 

 

:: مشاهده و ویرایش اطلاعات

   با استفـاده از این قسمـت می توانیـد به صــورت الکترونیکی

   اطلاعات خود را ویرایش و یا تکمیل نمائید .

 

:: مشاهده نتیجه

   با استفاده از این قسمت می توانید نتیجه خود را مشاهده

   نمائید .