کانون زبان ایران جهت توسعه و تقویت کادر آموزشی خود از داوطلبان مسلط به زبان های انگلیسی و غیرانگلیسی طبق شرایط مندرج زیر دعوت به عمل می آورد.

جهت آگاهی از آخرین اخبار ، اطلاعیه ها و رویدادهای کانون زبان ایران، می توانید به پورتال کانون زبان ایران مراجعه نمائید.

 
 

:: صفحه اصلی

 

قابل توجه متقاضیان محترم:

 جهت دریافت کارت از قسمت  مشاهده و ویرایش اطلاعات ، می توانید با انتخاب قسمت دریافت کارت ورود به جلسه ، کارت خود را دریافت نمایید.                                                

تاریخ چاپ کارت ورود به جلسه آزمون  از روزشنبه 93/11/25 لغایت چهارشنبه 93/11/29 می باشد.

تاریخ برگزاری آزمون کتبی جمعه 93/12/1 می باشد.

حوزه بندی بر اساس تعداد شرکت کنندگان هر مرکز پس از پایان ثبت نام صورت می پذیرد.

 


 

 

:: مشاهده و ویرایش اطلاعات

   با استفـاده از این قسمـت می توانیـد به صــورت الکترونیکی

   اطلاعات خود را ویرایش و یا تکمیل نمائید .