کانون زبان ایران جهت توسعه و تقویت کادر آموزشی خود از داوطلبان مسلط به زبان های انگلیسی و غیرانگلیسی طبق شرایط مندرج زیر دعوت به عمل می آورد.

جهت آگاهی از آخرین اخبار ، اطلاعیه ها و رویدادهای کانون زبان ایران، می توانید به پورتال کانون زبان ایران مراجعه نمائید.

 
 

:: صفحه اصلی

 

 

:: ثبت نام متقاضیان تدریس

   با استفاده از این قسمت می توانید به صورت الکترونیـکی در

   آزمون جذب مدرس کانون زبان ایران ثبت نام نمائید.

قابل توجه متقاضیان :

لطفا پیش از ثبت نام، اطلاعیه و جدول مراکز جذب مدرس را مطالعه نمایید.

 

 


 

 

:: مشاهده و ویرایش اطلاعات

   با استفـاده از این قسمـت می توانیـد به صــورت الکترونیکی

   اطلاعات خود را ویرایش و یا تکمیل نمائید .

 

:: مشاهده نتیجه

   با استفاده از این قسمت می توانید نتیجه خود را مشاهده

   نمائید .